A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu

Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten järjestö

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Tutustu Suomen Kuurosokeat ry:n toimintaan ja palveluihin ja ota yhteyttä!


Ajankohtaista

Kosketeltava taide ääneksi -työpaja

Kommunikaatiopalveluiden implanttityöryhmän järjestämä työpaja pidetään Iiriksessä 10.10.2016 kello 10 - 18.

Palvelutarvekartoitus

Suomen Kuurosokeat ry:n strategiaan on kirjattu tavoite kerätä tietoa kuurosokeiden tarpeista tällä hetkellä ja viiden vuoden päästä. Tiedonkeruu toteutetaan kyselylomakkeella, johon toivomme mahdollisimman monen vastaavan.

Avustusten haku Suomen Kuurosokeat ry:n rahastoista

Avustuksia myönnetään kuurosokeille. Vuoden 2016 ensimmäinen haku päättyy 31.5.2016.

Tiedonsaantikartoitus

Suomen Kuurosokeat ry tekee jäsenten ja asiakkaiden keskuudessa tiedonsaannin kartoituksen. Kokoamme tietoa eri puolilla Suomea asuvien vähintään 15-vuotiaiden kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden henkilöiden tiedonsaannista. Kyselyn tuloksia käytetään kehittämään järjestömme palveluja ja viestintää. Tiedon kerääminen tapahtuu kyselyn muodossa.

Sivun alkuun


Frans Leijon opettajansa Anna Heikelin kanssa




Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry
Päivitetty: 16.2.2015 Webmaster