A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Uusin julkilausuma

Julkilausuma

Hyväksytty Suomen Kuurosokeat ry:n syyskokouksessa 29.marraskuuta 2015

Suomen Kuurosokeat ry on huolissaan yhteiskunnan säästötoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden elämään. Monet palvelut, kuten esimerkiksi Kelan tulkkauspalvelut, kuntien kuljetuspalvelut, järjestöpalvelut ja kuntoutus, ovat tärkeitä monille kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille, koska edellä mainitut asiat edistävät yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnan toimintoihin.

Kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille suunnatut kolmannen sektorin palvelut ovat suurelta osin riippuvaisia yhteiskunnan tuesta. Järjestö on huolissaan muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen tukien leikkauksista, jotka pienentävät aistivammaisalan järjestöjen mahdollisuuksia tuottaa asiakkailleen kohdennettuja palveluja. Erityisosaamisensa vuoksi järjestöt ovat merkittäviä julkisten palvelujen täydentäjiä.

Vaikka yhteiskunta pyrkii tiedotuksen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, osalla kuurosokeista ja kuulonäkövammaisista on vaikeuksia tiedonsaannissa. Heillä tulisi olla mahdollisuus vastaanottaa tietoa heille soveltuvassa muodossa, kuten viittomakielellä, taktiililla viittomakielellä, pistekirjoituksella tai äänitallenteina. Viittomakieltä taktiilisti vastaanottavien kuurosokeiden asema tulee huomioida viittomakielilain mukaisten käytäntöjen luomisessa.

Myös tietoteknisten apuvälineiden ja käytönopetuksen saatavuutta tulee parantaa. Apuvälineitä ja apuvälineohjelmia ovat esimerkiksi pistenäytöt, puhesyntetisaattorit ja suurennusohjelmat. Järjestön mielestä yhteiskunnan tulee huomioida esteettömyyden ja saavutettavuuden merkitys tulevaisuudessakin. Julkisten tahojen verkkosivujen ja -palveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa.

Tulkkauspalvelun kehittämistä seurataan. Järjestö katsoo, että mahdollisuus tulkin saamiseksi niin kotimaassa kuin ulkomaan matkoillekin parantaa kuurosokean itsenäisen elämän edellytyksiä. Kuurosokeilla pitäisi olla oikeus esimerkiksi ulkomailla opiskeluun, luottamustehtävien hoitoon ja vapaa-ajanmatkusteluun siinä missä muillakin. Päätösten teossa pitää noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta.

Kuntien tiukentunut talous ja yhteiskunnan linjaukset palvelujen kotiin tuottamisesta ovat vaikeuttaneet kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden henkilöiden pääsemistä palveluasumisen piiriin. Järjestö muistuttaa, että kaksoisaistivamman seurannaisvaikutukset huomioiva palveluasuminen tukee kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden sosiaalista toimintakykyä ja kielellisten oikeuksien toteutumista. Fyysisen toimintakyvyn ei tulisi olla ainoa lähtökohta palvelutarvetta arvioitaessa.

Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten työllistyminen on erittäin vaikeata. Heidän työllistymistään ja mahdollisuutta kouluttautua tulee tukea.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 10.12.2015 Webmaster