A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Tiedote Suomen Kuurosokeat ry:n johdon YT-neuvotteluista

Tiedote Suomen Kuurosokeat ry:n johdon YT-neuvotteluista

Suomen Kuurosokeat ry:n hallitus on 29.12.2015 pitämässään kokouksessa tehnyt harkitut päätöksensä, jotka liittyvät 7.-21.12.2015 johdon YT-neuvotteluihin. Neuvottelujen perusteina olivat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä organisaation uudelleenjärjestelyt.

Alustava arvio irtisanottavien määrästä oli kolme henkilötyövuotta. Hallituksen harkittujen päätösten käytäntöön saattamisella päästään noin kolmea henkilötyövuotta vastaaviin kustannussäästöihin johtamisen kuluissa vuoteen 2018 mennessä.

Harkituissa päätöksissä huomioitiin kahden päällikön irtisanoutumiset vuonna 2015 ja hallituksen aiemmin syksyllä tekemä päätös toimintojen keskittämisen valmistelujen jatkamisesta.

Välittömiä irtisanomisia ei tarvitse tehdä. Kaikkien johtajien ja päälliköiden työsuhteet jatkuvat voimassa olevien työsopimusten mukaisina vuonna 2016. Heidän työsuhteisiinsa tulee muutoksia vuoden 2017 alusta alkaen RAY:n avustusten vaiheittaisen vähentymisen vuoksi.

Organisaatiorakenteen valmistelua jatketaan ja siitä päätetään vuoden 2016 aikana.

Terveisin

Tuula Hartikainen
Suomen Kuurosokeat ry:n puheenjohtaja

Merja Kovanen
työnantajan avustaja YT-prosessissa


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 8.1.2016 Webmaster