A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | DBNSK:n kannanotto

Pohjoismaisten kuurosokeusjärjestöjen puheenjohtajien yhteinen kannanotto kuurosokeiden tulkkauksesta

Asiantunteva, erityisesti kuurosokeille suunniteltu tulkkauspalvelu on edellytyksenä sille, että kuurosokeat voivat osallistua elämään täysipainoisesti, että he ovat tasa-arvoisia ja itsenäisiä sekä määräävät itse elämästään. Erityinen kuurosokeille tulkkaus on paras ratkaisu kuurosokeille henkilöille.

Kuurosokeille tulkkaus välittää näkemisen, kuulemisen ja muiden aistien kautta saavan tiedon kuurosokeille henkilöille. Tulkkaus tapahtuu kolmen kiinteästi toisiinsa liittyvän tekijän kautta, jotka ovat: kielellinen tulkkaus (puhe, viittominen, teksti jne.), ympäristön kuvailu ja opastaminen. Tulkkauksen hoitavat pätevät ammattilaiset.

Kuurosokeat henkilöt tarvitsevat tulkkausta eri tilanteissa. Päivittäisissä toimissa, työpaikalla, erilaisia palveluita käyttäessä, viranomaisten kanssa asioidessa, opiskellessa, yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuessa, tiedonsaannissa (sanomalehdet, televisio, radio, internet jne.) ja niin edelleen. Tulkkauspalveluiden myöntämismäärässä pitää huomioida kuurosokean yksilölliset tarpeet. Tilanteita, joissa kuurosokea ei saa tulkkausta, ei pitäisi tulla sen vuoksi, että viranomaiset eivät osaa päättää kenen vastuulla palvelu on tai sen vuoksi, että tulkkauspäätökset tehdään umpimähkäisesti.

Joissakin maissa tulkkaus ja opastus ovat eri palveluita. Tämä ei ole kuurosokeille ihanneratkaisu koska tulkkaus, kuvailu ja opastus tapahtuu monissa tilanteissa samanaikaisesti. Jos yksi näistä puuttuu, se voi vaarantaa kuurosokean täyden osallistumisen ja itsemääräämisoikeuden. Pätevien ammattilaisten pitäisi hoitaa tulkkausta, johon sisältyy opastus.

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen mukaan viranomaisten pitää kunnioittaa kuurosokeiden tarpeita eri tilanteissa ja heidän mielipiteitään tarvitsemistaan palveluista. Kannustamme kansallisia viranomaisia kehittämään kuurosokeiden palveluita yhdessä kuurosokeusalan järjestöjen kanssa.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 27.1.2016 Webmaster