A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Avustusten haku Suomen Kuurosokeat ry:n rahastoista 2016

Avustusten haku Suomen Kuurosokeat ry:n rahastoista 2016

Avustuksia myönnetään kuurosokeille. Vuoden 2016 toinen haku päättyy 30.11.2016. Erityisen painavasta syystä avustuksia voidaan myöntää äkilliseen tarpeeseen myös normaalien hakuaikojen ulkopuolella. Kansainväliseen toimintaan ja urheilijoille myönnettäviin avustuksiin on jatkuva haku.

1. Virkistystoimintaan myönnettävät avustukset
Avustuksia myönnetään kuurosokeiden elämänilon sekä elämänlaadun lisäämiseksi ja parantamiseksi. Esimerkiksi vapaa-ajantoimintaan, kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa matkaa tai hankintoja varten. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan sosiaaliset ja taloudelliset seikat.

2. Tolvasen yleistestamentista myönnettävät avustukset
Avustuksia myönnettäessä otetaan erityisesti huomioon lapset ja nuoret. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Avustuskohteita voivat olla esim. kodinkoneet, laitteet ja niiden korjaus, tilapäinen rahantarve sairauden, työn puutteen tai muun syyn takia.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä yhteiskunnan rahoituksen piiriin kuuluviin käyttötarkoituksiin, kuten apuvälineet. Jos hakija kuitenkin pystyy osoittamaan, ettei saa yhteiskunnalta avustusta ko. käyttötarkoitukseen, niin avustus voidaan myöntää.

3. Kansainväliseen toimintaan ja tulkki/avustajakuluihin myönnettävät avustukset
Avustusta voidaan myöntää kuurosokeiden kansainvälisiin tapahtumiin sekä konferensseihin osallistumiseen ja opiskeluun ulkomailla. Tähän tarkoitukseen myönnetään avustusta enintään 350 euroa/henkilö/vuosi.

Avustusta voi hakea myös tulkki/avustajakuluihin ulkomailla ja kotimaassa tilanteessa, jossa Kela tai kunta on antanut kielteisen päätöksen. Avustusta myönnetään enintään 1000 euroa/henkilö/vuosi. Edellytyksenä myöntämiselle on valituksen tekeminen ja avustuksen palauttaminen, jos valitus tuottaa myönteisen päätöksen.

4. SM- ja kansainvälisiin kisoihin osallistuvien urheilijoiden tuki
Yhdistys tukee testamenttivaroista SM- ja kansainvälisiin kisoihin osallistuvien urheilijoiden kohtuullisia kustannuksia. Päätös ei koske oman yhdistyksen järjestämiä kisoja.

Sähköiset hakemukset laitetaan osoitteeseen: rahastohakemukset@kuurosokeat.fi ja kirjalliset hakemukset osoitteella Suomen Kuurosokeat ry/Rahastohakemukset, PL 40, 00030 IIRIS. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja aluejohtaja Ritva Rouviselta tai toiminnanjohtaja Kai Leinoselta. He tekevät myös avustuspäätökset.

Hakemuksesta pitää käydä ilmi hakijan nimi, avustuksen käyttötarkoitus, perustelut, kokonaiskustannukset, anottava rahamäärä sekä päiväys ja allekirjoitus (ei tarvita sähköpostihakemuksessa).

Henkilö, joka hakee avustusta ensimmäistä kertaa, on avustuksia myönnettäessä etusijalla. Pääsääntöisesti rahastoavustuksia ei myönnetä samalle henkilölle peräkkäisinä vuosina.

Avustuspäätöksiin liitetään ohjeet myönnetyn avustuksen maksamisesta. Jos anoja ei jostain syystä voi käyttää avustusta päätöksessä kerrottuna aikana tai ei jostain syystä enää tarvitse myönnettyä avustusta, niin avustuspäätös raukeaa.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 26.10.2016 Webmaster