A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Ajankohtaista | Lausunto hätäpuheluiden tulkkauksen pilotoinnnista

Lausunto hätäpuheluiden tulkkauksen pilotoinnnista

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on perustanut työryhmän, jonka tavoitteena on selvittää ja arvioida vaihtoehdot vammaisten tulkkauspalveluiden laajentaminen koskemaan eräitä viranomaispalveluita. Nyt ollaan pilotoimassa mallia, jonka kautta hätäpuheluita voitaisiin toteuttaa jatkossa viittomakieltä käyttäville, etätulkkauksen avulla. Palaamme tähän, kun asia etenee Kelan työryhmässä. Seuraavassa on Suomen Kuurosokeat ry:n oikeuksienvalvonnan lausunto Kansaneläkelaitokselle.

Suomen Kuurosokeat ry kiittää mahdollisuudesta olla mukana kehittämässä hätä- ja kiireellisten viranomaispalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta. Palvelujärjestelmiä tulee kehittää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen viitoittamaan suuntaan.

Arvostamme sitä, että yhteydenottotapoja monipuolistetaan koskemaan viittomakieltä äidinkielenään käyttäviin henkilöihin. Visuaalisuuteen perustuva yhteydenottokanava on välttämätön kommunikaation sujuvuuden turvaamiseksi. Palvelua järjestettäessä tulee huomioida;

1. Kuurosokeiden kanssa kommunikoidessa on käytössä sovittuja merkkejä, jotka tehdään keholle. Tällainen on X-hätämerkin käyttö selkään piirrettynä live-tilanteissa, jolloin kuurosokea henkilö tietää orientoitua hätätilanteeseen. Tämän merkin käytöstä on tiedotettava sekä asiakaskunnalle että palvelua toteuttavien työntekijöiden molemminpuolisen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.

2. Pilotissa etätulkkauspalvelu on auki arkisin kello 8-16. Todellisissa hätätilanteissa kellon ajan ja etätulkkauspalvelun aukioloajan tarkistaminen ei ole ensisijainen ajatus, vaan avun saaminen paikalle. Kuulonäkövammaisille henkilöille aikaan ja paikkaan orientoituminen on muutoinkin hankalampaa. Kuuleva ja näkevä henkilö ei hätätilanteessa tarkista kellosta, onko vielä 112 auki vai suljettu. Jo pilotointivaiheessa tulee olla mahdollisuus 24/7, 112 -palveluun, niin kuin kuuleville ja näkevillekin henkilöille. Tämä vastaisi avun tarpeen ja avun saamisen todellista tilannetta, eikä vääristäisi palvelun käyttöastetta kokeiluvaiheessa.

3. Viittomakielen tulkin taitoihin tulee sisältyä, erityisesti hätäpuhelu tulkkauksessa, riittävää osaamista vaikea-asteisesta kuulonäkövammaisuudesta ja kuurosokeudesta. Tällä turvataan tulkkauksen ja kommunikaation kaksisuuntaisuus.

4. Palvelua toteutettaessa tulee viranomaistaholla olla tieto siitä, miten tulkkia käytetään eri kuulo- ja kuulonäkövamma ryhmissä.

5. Pilotointivaiheessa edellytämme, että ryhmässä on mukana eri tavoin kommunikoivia vaikea-asteisesti kuulonäkövammaisia, kuurosokeita henkilöitä, todentamaan esimerkiksi näön heikentymisen vaikutuksista tulkkaus tilanteeseen.

6. Tiedottamista tulee tehdä riittävän ajoissa ja erityisen runsaasti hyväksi käyttäen kaikkia kuurosokeiden tiedonsaantikanavia, tavanomaisen tiedottamisen lisäksi. Tämä on edellytys palvelun toimivuudelle kuurosokeiden keskuudessa. Suomen Kuurosokeat ry:llä on sähköisten ja painetun tiedottamisen lisäksi alueellisia kerhoja, joissa tietoa voidaan välittää vaikea-asteisesti kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille. Tervetuloa tiedottamaan.

Muilta osin yhdymme Kuurojen liiton 26.9.2017 kirjoittamaan lausuntoon.

Suomen Kuurosokeat ry
oikeuksienvalvonta@kuurosokeat.fi.

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 12.10.2017 Webmaster