A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | Kommunikaatiopalvelut | Opinnäytetöitä | Opinnäytetöitä

Opinnäytetöitä

Kommunikaatiopalvelut tukevat ohjauksen muodossa eri-asteisten opiskelijoiden opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt liittyvät lähinnä eri kommunikaatiomenetelmiin, kuvailuun, opastukseen, eri aistien ja apuvälineiden käyttöön. Opinnäytetöitä on valmistunut monilta eri aloilta kuten viittomakielen tulkkauksesta, viittomakielen ohjauksesta, henkilökohtaiseen avusta ja hoitoalalta.

Wallenius-Penttilä, K. 2018. Oikeus kuolla omalla kielellään? Viittomakielisen potilaan saattohoito. Sairaanhoitaja (YAMK) Opinnäytetyö. Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kovanen, Merja; Heikkinen, Paula; Koski-Vähälä, Jaana.
Kuurosokean henkilön ympäristöön orientoitumisen tukeminen kuvailun keinoin uudessa asuin- ja toimintaympäristössä 2018. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus, tulkki (AMK). Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Väätäinen, Mira. Moniaistillinen oppimisympäristö. Kuulonäkövammainen oppilas koulumaailmassa. 2018. Kandidaatin tutkinto. Filosofinen tiedekunta, oveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto.
Opinnäytetyö Mira Väätäinen (doc)

Häggblom, Ida. Onko tämä tarpeeksi tärkeää? Ytimekkään reittikuvailun kirjoittaminen
2018. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Heikintalo Jenni Sen kulmaan voi lyödä päänsä - Sisätilan reittikuvailu Suomen Kuurosokeat ry:n keskustoimistoon
2018. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kuisma, Heli & Mikkola, Soile
Kuurosokeiden kokemuksia tulkin käytöstä sairaalassa ja kommunikaatiosta hoitohenkilökunnan kanssa.
2018. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kervinen, Aku
Konstit on monet: Tulkkauksen käytännöt kuurosokeiden liikunta- ja urheilutilanteissa.
2018. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Liinu, Sundelin
Kuurosokea opiskelija korkeakoulussa. Haasteita ja mahdollisuuksia.
2017. Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikka, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos.

Elina Häivälä
Komiikkaa, dokumenttia ja scifiä kuvailutulkattuna. Analyysi kuuden englanninkielisen ohjelman kuvailutulkkauksen osa-alueista.
2016. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Jenni Pekkonen
”Ulostulokanavista matalataajuuksiin” Tapaustutkimus sanallisen kuvailun tukena hyödynnetyistä menetelmistä
2016. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Anni Kujanpää
Miltä tuo ääni näyttää? Keinoja ei-kielellisten äänten ja äänen ominaisuuksien kuvailuun
2016. Viittomakielentulkin koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

- Johanna Närä
Silmänruokaa korville ja keholle (pdf) Tapaustutkimus ruoka-annosten kuvailusta kuurosokealle. 2014. Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

- Maisa Hottinen
Haptiisien käytöstä natiiviröntgentutkimuksessa
2013 Radiografia ja sädehoito, Metropolia Ammattikorkeakoulu

- Saija Lohioja
Että jotenkin semmonen yhteen hiileen puhaltaminen enemmän. Viittomakielentulkin ja viittomakielen ohjaajan roolit samoissa tilanteissa kuurosokean asiakkaan kanssa.
2015. Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Anna Räihä
Varmaan tosi vaikea, jos mä vaan viittosin, enkä tekis mitään kehollista” (pdf) – Kuurosokeiden ja viittomakielen tulkkien kokemuksia liikunnan ja liikkeiden tulkkauksesta. Viittomakielentulkin ja viittomakielen ohjaajan roolit samoissa tilanteissa kuurosokean asiakkaan kanssa.
2015. Viittomakielentulkin koulutusohjelma, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kommunikaatiopalveluun.

Lisätietoja

Riitta Lahtinen
Kommunikaatiopäällikkö
riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 28.1.2019 Webmaster