A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Föreningen Finlands Dövblinda rf | Publikationer | Känselsprötet | Känselsprötet - info och tidtabell

Känselsprötet 1996-2015

Kära läsare av Känselsprötet

Det är dags att ta farväl. Tidningen Känselsprötet har lagts ner av ekonomiska skäl. Jag hoppas ni har haft nöje av er tid tillsammans med tidningen.

Känselsprötet började utkomma för exakt 20 år sedan, år 1996. Ända från början har innehållet i huvudsak bestått av artiklar ur den finska tidningen Tuntosarvi. Antalet nummer per år har varit allt mellan tre och sex. Under de senaste sju åren har tidningen utkommit med fyra nummer om året samtidigt som dess yttre har förbättrats från svartvit utskrift på kopieringspapper till ett riktigt tryckalster i fyrfärg.

I Finland har tidningen under 10 läsare. Dessutom har den skickats till våra nordiska partner för att informera dem om den finländska sakkunskapen i dövblindfrågor. Antalet läsare är mycket litet i jämförelse med utgifterna för tidningen. RAY:s allmänna understöd har möjliggjort utgivningen av tidningen, men nu minskar stödet. Under kommande år kommer det att minska ytterligare. Vi måste spara någonstans. Vi har inte hittat någon utomstående instans som skulle kunna bidra ekonomiskt till utgivandet av tidningen. På beslutet att lägga ner tidningen inverkade också läsarenkäten förra året. Det kom inte in ett enda svar på den.

I egenskap av chefredaktör vill jag uttrycka ett varmt tack till alla läsare under de gångna åren. Jag hoppas att ni har trivts i tidningens sällskap. Jag tackar också vår utmärkta översättare för många år av gott samarbete.

Jag önskar er alla en god fortsättning.

Helsingfors 5.2.2016,

Tuija Wetterstrand
chefredaktör
Tel. +358 40 753 2026
E-post: tuija.wetterstrand@kuurosokeat.fi

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 5.2.2016 Webmaster