A- | A+ | Sivukartta
 
Olet tässä: Etusivu | Palvelut | Kommunikaatiopalvelut | Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä

Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä

Jaana Engblom, Rimma Joenperä ja Riitta Lahtinen ovat kirjoittaneet opaskirjan, jossa esitellään lasketteluun soveltuvia sosiaalisia pikaviestejä. Lisäksi opaskirjassa havainnollistetaan, miten kuvailua voidaan käyttää kommunikaation tukena laskettelussa.

Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä (pdf)


1 Johdanto

Jaana Engblom ja Rimma Joenperä

Laskettelu on ihana harrastus, jonka parissa myös kuurosokea tai kuulonäkövammainen voi nauttia talvisesta luonnosta, vauhdista ja liikunnan tuomasta riemusta. Esiin saattaa kuitenkin nousta muutamia kommunikaatioon ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Miten esimerkiksi kuurosokea laskettelija ja hänen opaslaskijansa voivat kommunikoida turvallisesti rinteessä, kun molempien kädet ovat kiinni avustussauvassa? Miten taktiiliviittomakieltä hallitsematon lasketteluavustaja tai hiihdonopettaja voi kommunikoida taktiilisti viittovan tai sokean kuulovammaisen laskettelijan kanssa?

Eräs ratkaisu on käyttää sosiaalisia pikaviestejä, joita voi opetella, vaikka ei osaisikaan viittomakieltä.

Tämän opaskirjan tarkoituksena on kannustaa hiihdonopettajia ja opaslaskijoita ottamaan käyttöönsä sosiaaliset pikaviestit kommunikaation tueksi kuurosokeiden laskettelijoiden kanssa. Toivomme myös, että tämä kirja rohkaisee kuulonäkövammaisia kokeilemaan lasketteluharrastusta.

Kirja alkaa soveltavan alppihiihdon esittelyllä, jonka jälkeen Riitta Lahtinen kuvaa kosketusviestien ja sosiaalisten pikaviestien teoriaa ja kielioppia. Esimerkin avulla kerromme, miten ympäristön kuvailu ja keholle piirtämien auttavat kuurosokeaa henkilöä orientoitumaan paikkaan, tässä tapauksessa hiihtokeskukseen. Tämän jälkeen esittelemme laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä kuvin ja kuvaselostein. Nämä kuvat ovat myös kirjan lopussa liitteenä. Liitteen voi irrottaa, vahvistaa kontaktimuovilla tai laminoimalla ja ottaa se mukaan vaikkapa opetustilanteeseen. Kirjassa on myös kuurosokean laskettelijan ja hänen vanhempiensa kokemuksia lasketteluharrastuksesta ja sosiaalisten pikaviestien käyttämisestä laskettelutilanteissa. Myös me kirjoittajat kerromme omista kokemuksistamme ja sosiaalisten pikaviestien hyödyistä erityislaskijoiden kanssa. Käytämme tässä kirjassa rinnakkain käsitteitä soveltava laskettelu sekä soveltava alppihiihto ja tarkoitamme näillä samaa asiaa.

Kirja on syntynyt kolmen henkilön, Jaana Engblomin, Rimma Joenperän ja Riitta Lahtisen yhteistyönä. Jaana ja Rimma harrastavat laskettelua ja tekevät vapaaehtoistyötä opaslaskijoina ja ohjaajina soveltavan alppihiihdon yhdistyksessä Iloski ry:ssä Turussa. Riitta Lahtinen toimii kommunikaatiopäällikkönä Suomen Kuurosokeat ry:ssä. Hän on tutkinut sosiaalishaptista kommunikaatiota ja on tehnyt aiheesta väitöstutkimuksen.

Iloski ry:n jäsenenä on kaksi kuurosokeaa laskettelun harrastajaa. Ollessamme rinteessä heidän kanssaan, tulee useasti eteen tilanteita, joissa olisi tarve kommunikoida laskettelun aikana, liittyen juuri siihen hetkeen ja tilanteen muutoksiin. Siksi aloimme miettiä laskettelutilanteisiin soveltuvia sosiaalisia pikaviestejä, joiden avulla kommunikaatio voisi toimia silloinkin, kun kädestä käteen viittominen ei ole mahdollista.

Opiskelemme Keskuspuiston Ammattiopistossa Arlan toimipisteessä, jossa suoritamme näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkintoa. Koska meillä molemmilla on toisena pääaineena sosiaalishaptinen kommunikaatio ja kuvailu, päätimme tehdä osana näyttötutkintoamme opaskirjan laskettelussa käytettävistä sosiaalisista pikaviesteistä opettajamme Riitta Lahtisen kannustamana. Yhdistimme näin opiskelun ja vapaaehtoistyössä kohtaamamme tarpeet. Sosiaalisia pikaviestejä tarvitsemme myös työssämme: Rimma Turun Yliopistollisen Keskussairaalan näkövammaisten ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaajana, Jaana Näkövammaisten Keskusliiton lasten aluesihteerinä Tyks-piirissä.

Kiitämme Santeri Grönlundia ja hänen vanhempiaan Minna-Maijaa ja Jyrkiä yhteistyöstä, jotta tämä kirja on valmistunut. On ollut ilo saada olla perheenne kanssa laskettelemassa. Kiitämme opettajaamme, kommunikaatiopäällikkö, KT Riitta Lahtista, joka on ollut kannustajamme tässä työssä. Kiitokset Susanna Terolle yhteistyöstä, Laura Lindvallille valokuvauksesta, Kari Vainiolle kuvien käsittelystä, Raili Karisaarelle kielen tarkastuksesta sekä Suomen Kuurosokeat ry:lle taloudellisesta tuesta.

Turussa 17. päivänä lokakuuta 2013

Jaana Engblom ja Rimma Joenperä


Sosiaalishaptinen kommunikaatio
Laskettelu-haptiisit
Termejä ja viittomia
Haptiisit ja hapteemit
Pikaviestit
Mariellan haastattelu

Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun

Laskettelussa käytettäviä sosiaalisia pikaviestejä
Kuurosokeiden omaehtoinen, itsenäinen ja hyvä elämä tasavertaisessa yhteiskunnassa
Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 21.3.2014 Webmaster