A- | A+ | Sivukartta
 
De dövblindas rätt till medmänskligt bemötande och jämlikhet i samhället
Olet tässä: Etusivu | Föreningen Finlands Dövblinda rf | Kunskaps- och informationsteknologins stödservice

Kunskaps- och informationsteknologins stödservice

Föreningen Finlands Dövblinda rf:s IT-grupp inledde den nuvarande verksamheten i början av år 2005 tack vare RAY:s A-understöd. Verksamhetens officiella namn är Informations- och kommunikationsteknologins stödservice. För närvarande består IT-gruppen av åtta personer.

Föreningens IT-service är riksomfattande och kan utnyttjas av såväl unga som vuxna dövblinda. Det finns ca 350 klienter som använder datorer. I praktiken består IT-servicen i att man hjälper vid anskaffning av datorer och hjälpmedel, instruerar vid användningen av datorer samt ger service och uppdatering av program. Dessutom anordnas årligen smågruppsundervisning i användning av datorer och programvara vid De Dövblindas Verksamhetscenter i Tammerfors. Utbildningen är gratis.

IT-stödservice

Föreningen har fyra IT-experter. Tillsammans med dövblinda klienter planerar de vilka system och hjälpmedel som är bäst för dem. De installerar också program, ger råd om användningen, och reparerar datorer som inte fungerar.

Ta kontakt!

Marko Vainiomaa
IT-ledare
marko.vainiomaa@kuurosokeat.fi

IT-utbildning

I Tammerfors aktivitetscenter finns ett klassrum med datorer. Där ordnas rehabiliteringskurser vid vilka man kan öva sig i att använda datorer. Under rehabiliteringskurserna vid föreningens Aktivitetscenter i Tammerfors ger man individuell och personlig undervisning i användningen av datorer.
Kursdeltagarna kan delta i en eller två veckors individuella kurser vid Aktivitetscentret och var och en får sin personliga undervisningsplan. Under kursveckan kan man ta upp också andra saker än datorutbildning. Rehabiliteringsarbetsgruppen är ett mångprofessionellt team. Teamet arbetar intensivt tillsammans med IT-instruktörerna.

Sonettledarna

Föreningen har utbildat dövblinda stödpersoner som kan hjälpa andra dövblinda i användningen av dator.
Sonettledaren är de dövblindas lokala IT-ledare som ger råd och stöd när det gäller användningen av datorn eller olika program. Sonettledaren får lön per timme samt ersättning för resor, dagtraktamente och eventuella utgifter för övernattning. Sonettledaren arbetar under ledning av Föreningen Finlands Dövblindas IT-personal och får behövligt stöd av dem.


Jaa verkossa facebookiin Twitteriin Google plus Pinterest Sähköpostiin Deliciouseen

Sivun alkuun


Olemme Facebookissa Suomen Kuurosokeat ry

Päivitetty: 29.6.2014 Webmaster